Vad finns det för olika lösningar för tjänstepension?

Det finns två olika lösningar för tjänstepension. Antingen har man kollektivavtal vilket innebär en färdig lösning som administreras av pensionsbolagen. Ett kollektivavtal innebär också andra åtaganden och regler som inte bara gäller pensionen, till exempel att arbetsmarknadens parter styr många villkor. Saknas kollektivavtal finns istället alternativet där du som arbetsgivare själv ordnar med en pensionslösning för dig och dina anställda, vilket innebär en större frihet. Du ger då dina anställda ett anpassat pensionssparande och kan kombinera det med olika försäkringar för sjukdom, sjukvård och olycksfall. Allt utifrån företagets specifika behov.

Driver du eget? Gör dig själv en tjänst

Du som driver eget behöver också tänka på din framtida pension. Den allmänna pensionen baseras på den lön du som företagare tagit ut under ditt yrkesliv. Många företagare väljer att hålla ned sitt löneuttag och i stället ta ut utdelning från företaget. Det slår direkt mot den allmänna pensionen eftersom utdelningar inte är pensionsgrundande. För att få tjänstepension måste du själv sätta av till den via företaget. På samma sätt behöver du fundera på om du har det försäkringsskydd som du hade haft om du varit anställd.