Hoppa till textinnehållet

ISK – samla fonder, aktier och värdepapper på samma ställe

Senior businesswoman in corridor with digital tablet

Med ett Investeringssparkonto (ISK) samlar du enkelt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper på ett och samma ställe. Du slipper dessutom hålla reda på skatt till deklarationen varje gång du säljer eller köper.

 

Hur kommer jag igång?

  • Öppna ditt ISK* i internetbanken eller appen.
  • Det smidigaste är att starta ett månadssparande. Då sker allt automatiskt: pengar förs över varje månad till ditt ISK och dina valda fonder handlas.
  • Om du i stället vill göra enstaka köp för du över pengar manuellt till ditt ISK. Kom ihåg att handla fonder eller aktier i nästa steg, det är inget som sker automatiskt.

Öppna ISK här

Hur funkar det med skatten?
Ditt sparande på ISK schablonbeskattas. Det betyder att du betalar en årlig skatt på det totala värdet på ditt ISK, en fast procentsats, oavsett om värdet på dina tillgångar gått upp eller ner. Uppgifterna skickas automatiskt till Skatteverket och finns sedan förtryckta på din deklaration.

Varför är det en nackdel att ha oinvesterade pengar på ISK? 
- Du betalar en schablonskatt som baseras på hur mycket pengar du har totalt på ditt ISK. Så även om pengarna bara ”ligger där”, utan att vara investerade i fonder eller andra värdepapper, kommer du ändå skatta för dem.

- Tänk på! När du har öppnat och fört över pengar till ditt ISK, då är det dags att köpa fonder eller andra värdepapper. Köpet är alltså inget som sker per automatik, det måste du göra själv. Undantaget är om du skapar ett månadssparande. Då sker allt automatiskt: pengar förs över varje månad till ditt ISK och dina valda fonder handlas.

Kan jag få tips på fonder?
Ta hjälp av Bekvämt fondval för att få hjälp att välja fonder.

Vad mer är bra att känna till?
Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som du har för tillgångarna på ditt ISK är inte avdragsgilla. För placeringar med låg avkastning, till exempel räntepapper, är det inte alltid en fördel att spara i ISK eftersom man betalar skatt på innehav och inte på avkastning. Andra nackdelar är att förlusterna inte är avdragsgilla och att man betalar skatt även om placeringarna går dåligt.

*Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin för belopp upp till 1 050 000 kronor enligt beslut av Riksgälden. Fonder och aktier omfattas av investerarskydd för värdepapper. ISK kan även innehas av dödsbon, men inte öppnas av ett dödsbo. ISK kan inte innehas av juridiska personer. Läs mer om regler för ISK hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeringssparkontoisk.4.5fc8c94513259a4ba1d800037851.html

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Fördelar med ISK

  • Enkelt att köpa och sälja värdepapper
  • Enkelt att deklarera
  • Utdelningar beskattas inte 

Nackdelar med ISK

  • Passar ej för placeringar med låg avkastning, till exempel räntepapper
  • Förluster ej avdragsgilla
  • Skatt dras även om placeringarna går dåligt

LÄS MER: