Skip to content

Bo hemma

Ungdomar som arbetar och fortfarande bor kvar hos sina föräldrar bör vanligtvis betala för sig hemma. Det är ett sätt att lära sig att ta ansvar och gör omställningen till eget boende lättare. Det brukar också bli billigare än att betala allt i en egen bostad.

Swedbank Privatekonomi har tagit fram ett förslag på kostnader. En kalkyl som kan användas som utgångspunkt vid diskussionerna om vad som är skäligt att betala.

Bo hemma  Kronor/månad
Rum 1 670
Mat (exklusive lunch)* 2 000
Tvätt, hygien    470
Tel, tv, tidning, internet**    330
Summa kronor/månad 4 470

* Kalkylen förutsätter att du äter lunch ute fem dagar i veckan. Om du äter alla måltider hemma, eller om "lunchmatlåda" ska ingå, blir månadskostnaden för mat istället 2 620 kronor.

** Mobiltelefon ingår inte det man betalar för hemma, den förväntas man betala för själv.

Kalkylen utgår från Swedbanks egna beräkningar och uppgifter från Konsumentverket.

Justeringar kan vara motiverade. Har ungdomar ofta gäster med sig hem kan till exempel en höjning behöva göras.

För innehållet svarar Swedbank Privatekonomi