Månadspeng

7-12 år

13-19 år

Ålder Månadspeng (median)
7 100 kr
8 100 kr
9 100 kr
10 100 kr
11 160 kr
12 200 kr
Ålder Månadspeng (median)
13 300 kr
14 400 kr
15 450 kr
16 800 kr
17 1050 kr
18 1050 kr
19 1300 kr