Musik kan verkligen göra skillnad. Den erfarenheten har Gigi L Stråle med sig från arbetet på Kos. Gitarren blev ett användbart verktyg i kontakten med de nyanlända barnen.

─ Vi spelade och sjöng. Flera av barnen var nyfikna på gitarren så jag visade dem hur man tar några enkla ackord, berättar Gigi L Stråle.

Rädda Barnens insatser i Grekland pågår för fullt. Hittills har man insatserna nått ut till 251 462 människor. Av dem är 72 168 barn.

Läs mer om Gigi L Stråles erfarenheter från sina möten med barn som varit med om traumatiska händelser på flykt.

Rädda Barnen - volontären berättar