Vi ser kontinuerligt över vilka länder och valutor som vi inkluderar i vårt erbjudande för utlandsbetalningar utifrån de förändringar som sker i vår omvärld. Vårt produkterbjudande anpassas kontinuerligt i linje med det.

Vi har därför uppdaterat utbudet över vilka länder som det går att genomföra utlandsbetalningar till. Förändringen gäller från och med den 3:e november 2021.

En sammanställning över vilka länder som fortsättningsvis är möjliga att göra betalningar till hittar du i din internetbank under Ny mottagare när du ska göra en betalning.