Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Om oss

Då ska du som är företagare hålla koll på juridiken

Ett skriftliga avtal fyller flera viktiga syften. Det innebär en trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet.
Vi har listat det viktigaste att ha koll på i olika situationer.

Som företagare upplever man ofta att man är överens med sina kunder, leverantör eller kompanjoner – eller att man känner dem väl – och ofta slarvas det med att skrivas avtal av den anledningen. När något sedan händer och det visar sig att man har olika uppfattningar om vad som ska gälla är det som bäddat för en konflikt. Ett skriftliga avtal fyller flera viktiga syften. Det innebär en trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet.

När du startar företag tillsammans med någon annan
Skaffa ett kompanjon- eller aktieägaravtal. Där kan ni till exempel reglera frågor som ansvar och ersättning, hur vinsten ska fördelas, hur styrelsen ska tillsättas och vad som ska gälla om någon vill sälja sin del av bolaget. Avtalet bör också säkerställa att ni har samma vision om och syn på hur företaget ska utvecklas.

När du anställer personal
Utan ett anställningsavtal räknas den anställda enligt huvudregeln alltid som tillsvidareanställd, det vill säga fast anställd. Med ett anställningsavtal blir det tydligt att du och arbetstagaren är överens om vad som gäller.

När du anlitar konsulter
Se till att ha ett heltäckande konsultavtal som reglerar sådant som uppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

När du vill skydda företagsintern information
Det finns många situationer när du kan behöva dela med dig av företagsintern information eller företagsidéer. Ett sekretessavtal skyddar dig mot att känslig information sprids vidare.

När du hanterar personuppgifter
De flesta företag hanterar personuppgifter och måste därför förhålla sig till GDPR. Det innebär bland annat att du bör ha en integritetspolicy som informerar om hur och i vilket syfte personuppgifter samlas in och hanteras.

När du står i begrepp att skriva på …
Ibland är det svårt att få hela innebörden i ett avtal klar för sig, särskilt om man har att göra med större aktörer. Då kan det vara bra att låta en jurist gå igenom avtalet för att tydliggöra riskerna och de konsekvenser avtalet kan få.