Styrelseledamot, Ordförande

Staffan Leijon

Styrelseledamot, vice ordförande

Marie Arvidsson

Styrelseledamöter

Per-Åke Svensson

Gunilla Domeij Hallros

Richard Eliasson

Jörn Allmandinger

Nene Bjerström Galvan