Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Om oss

Föräldrapeng – så funkar det!

A winter walk with the stroller.

Sverige är ett generöst land att få barn i, med lång föräldraledighet och möjlighet att ta ut betalda dagar högt upp i barnets ålder. Men reglerna för hur man ska plocka ut föräldrapengen är det lätt att gå vilse i. Vi har sammanställt vad som gäller så att det ska bli lättare att planera ekonomin. Och det kanske ser mastigt ut, men det är enklare än man kan tro, så kika igenom vilka avsnitt som gäller just dina förutsättningar.

När du får barn kan du få ersättning från Försäkringskassan för att vara hemma med barnet. Den kallas för ”föräldrapenning” och består av två delar. En del baseras på sjukpenningsgrundande inkomst (så kallad SGI) och en del betalas utifrån en lägstanivå.

Du kan få föräldrapenning om …

  •  ...du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet
  • ...du är gift eller sambo med barnets föräldrar
  • ...du är hemma med ditt barn och vårdar barnet i stället för att arbeta, studera eller söka arbete
  • ...du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här
  • ...barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Hur många dagar med föräldrapenning som du får beror dels på om du har ensam vårdnad om barnet och antalet barn du får samtidigt. Så här funkar det:

Om ni är två som ska dela på föräldrapenningen
Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. De 390 första dagarna baseras ersättningen på respektive förälders sjukpenninggrundande inkomst (SGI), 90 dagar av dessa är reserverade för respektive förälder, resterande 210 dagar kan fördelas som man önskar mellan föräldrar. Efter de 390 dagarna har man rätt till ytterligare 90 dagar med ersättning på lägstanivå (180 kr per dag).

Om du är ensam vårdnadshavare
Har man ensam vårdnad om barnet har man rätt till alla 480 dagarna. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (sjukpenningnivå) och resterande dagar är ersättningen 180 kronor per dag (lägstanivå).

Om ni vill vara lediga samtidigt
Under barnets första år kan ni båda ta ut föräldrapenning för samma dag och samma barn. Det kallas dubbeldagar eftersom två dagar då räknas bort från den gemensamma potten. Ni kan max ta ut 30 dagar tillsammans. Men då måste ni också vårda barnet tillsammans och den tiden ni tar ut dubbeldag måste vara för samma tid, dvs säga heldag, trefjärdedels dag, halvdag, fjärdedels- eller en åttondels dag.
Om du får flera barn (tvillingar, trillingar)
Om du får flera barn får ni också fler dagar med föräldrapenning.

Ersättning vid föräldraledighet
Det är din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som ligger till grund för hur mycket pengar du får när du är föräldraledig. Den grundas på din lön och räknas fram av Försäkringskassan.

Ersättningen de 390 första dagarna baseras på lön. Du får knappt 80 procent av din lön om du tar ut föräldrapenning till 100 procent. Det gäller upp till ett inkomsttak på 483 000 kronor per år, vilket motsvarar en lön på 40 250 kronor per månad (2022). Högre lön än så ger inte högre föräldrapenning. Den maximala ersättningen är 1 027 kronor per dag.

Lön, kr per månad
Föräldrapenning, kr per månad (ca)
25 000 19 000
30 000 23 000
40 000 31 000

För de 90 dagarna på lägstanivå är ersättningen 180 kronor per dag.

Du kan ta ut föräldrapenning på 100, 75, 50 eller 25 procent. Till exempel kan du jobba halvtid och ta ut föräldrapenning på halvtid, men du kan också ta ut på mindre än 100 procent som ett sätt att förlänga din föräldraledighet.

Deltidsarbete påverkar föräldrapenningen
Föräldrapenning grundas på förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som i sin tur baseras på lön. Jobbar du deltid påverkas din SGI och därmed också din föräldrapenning. Om du till exempel jobbar deltid efter barn 1 kan föräldrapenningen för ett eventuellt nästa barn bli lägre. Föräldrapenningen är dock skyddad under barnet första två år. Och du jobbar deltid och därmed får en lägre SGI kan du ändå få samma föräldrapenning som tidigare om du skulle vara föräldraledig igen innan första barnet fyllt två år.

Föräldrapenning och pension
Föräldrapenning är pensionsgrundande, men eftersom den är lägre än lönen blir också avsättning till allmän pension lägre. Den förälder som tjänar minst får därför extrapengar till sin pension under barnets första fyra år (pensionsrätt för barnår) för att kompensera det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepension under föräldraledighet.

Såhär länge får du plocka ut föräldrapenning

Om ditt barn är fött före den 1 jan 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn går ut årskurs ett i grundskolan. Om barnet fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning fram till att barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött 1 jan 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med dagen barnet fyller 12 år, men från och med att barnet har fyllt 4 kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. (Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.)


För mer information om föräldrapenning besök Försäkringskassan.se

Källa: Försäkringskassan