Hoppa till huvudinnehåll

Framtidsfullmakt - fullmakt för framtiden

En man berättar något för de andra vid middagsbordet

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Varför framtidsfullmakt?

 1. En trygg framtid

  När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Genom att skriva en framtidsfullmakt tar du kontroll över din framtid och undviker du risken att det utses en slumpmässigt utvald god man. Du kan istället själv välja någon du litar på, till exempel en nära vän eller anhörig.

 2. Underlättar för familjen

  Om du inte längre kan fatta egna beslut kan det ta tid innan en en god man eller förvaltare har utsetts. Under denna tid står anhöriga ofta utan rättsliga möjligheter att hjälpa dig, förutom genom de begränsade möjligheterna som finns i lag om anhörigbehörighet. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet även för dina anhöriga. Då vet de direkt - om du blir beslutsoförmögen - vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen. Behovet av en god man eller förvaltare upphör ofta helt.

 3. En extra trygghet

  En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om den som givit fullmakten (fullmaktsgivaren) har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut. Något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som börjar gälla när du inte längre är kapabel att fatta beslut.

Frågor och svar om framtidsfullmakt

 • Framtidsfullmakt ger den som får fullmakten (fullmaktshavare) behörighet att ta hand om fullmaktsgivarens angelägenheter när denne inte längre kan sköta dem själva. Det kan gälla allt från att betala räkningar till försäljning av bostad eller möjlighet att placera pengar. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

   

  Framtidsfullmakten träder ikraft när fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. En framtidsfullmakt kan vara omfattande så här behövs juridisk rådgivning.

 • Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

 • Framtidsfullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso-, och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente, och liknande frågor av personlig karaktär.

 • Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och som inte är beslutsoförmögen. Det går alltså inte att upprätta en framtidsfullmakt när någon till exempel redan blivit dement. 

 • Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmaktsgivaren inte länge kan fatta beslut och fullmakten därmed har trätt i kraft. Fullmaktsgivaren kan dock i framtidsfullmakten ange som ett krav att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Även fullmaktshavaren kan begära sådan prövning.

 • Den som har givit en framtidsfullmakt till någon bör ta tillbaka originalhandlingen och riva dokumentet. 

 • Om den som gett ut fullmakten (fullmaktsgivaren) får en god man eller förvaltare så upphör framtidsfullmakten. 

Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartner Lexly eller Familjens Jurist. Du kan även läsa mer om framtidsfullmakt på Bankföreningens webbplats.

Framtidsfullmakt - Bankföreningens information (swedishbankers.se)

* Aktuella priser på Lexlys och Familjens Jurists webbplatser.