Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Deklaration – vad kan man dra av på skatten?

Dags att deklarera? Senast den 2 maj 2024 ska deklarationen för 2023 lämnas in, men det finns några fler datum att hålla reda på – och avdrag du kanske kan göra, som du inte vill missa. Vi har listat det du behöver ha koll på.

Kvinna sitter hemma på sitt kontor, jobbar på sin laptop och äter sallad

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Skatteåterbäring före påsk – det här gäller

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 april, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 9 april och den 12 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

- Om du är en av dem som kommer att få skatteåterbäring och saknar en ordentlig sparbuffert är mitt råd att passa på att öka på bufferten, så att du kan känna dig trygg med att du klarar de oförutsedda utgifter som för eller senare dyker upp i livet. Har du redan en ordentlig buffert kan skatteåterbäringen kanske bli en bra grundplåt till ett nytt sparmål, säger Arturo Arques.

Får man inte sin deklaration digitalt kan man logga in med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om man inte har fått sin pappersdeklaration ännu.

Avdrag och bra att tänka på

Bostad

Om du har sålt din privatbostad under 2023 måste du deklarera för det. Börja med att se över vilka utgifter du kan dra av från försäljningspriset och vilka du inte får dra av. Till exempel får du inte dra av för reparationer som är äldre än fem år eller renoveringar som totalt kostat mindre än 5 000 kronor under ett kalenderår. Men mäklararvodet, eventuell flyttstajling och kostnader om du bytt till ett bättre material, exempelvis från en plastmatta till ekparkett får du göra avdrag för.

Kom även ihåg avgifterna för till exempel lagfart och pantbrev när du deklarerar. Det kan vara stora belopp. Det är också viktigt att komma ihåg att spara och kunna visa underlag för de avdrag man vill göra från försäljningspriset.

Om du efter avdragen får fram att du gjort en vinst ska 22/30 av vinsten beskattas med 30 procent. Det betyder att reavinstskatten blir 22 procent. Om du istället gjort en förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Du kan skatta av vinsten direkt eller begära uppskov, det vill säga skjuta inbetalning av skatten framåt. För att få uppskov ska du köpa eller ha köpt en ny permanentbostad och uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor.

Tänk också på att det är vinsten man begär uppskov på, inte skatten. Det innebär att om skattereglerna ändras längre fram kan också den skatt du ska betala ändras.

Den 1 januari 2021 slopades den så kallade uppskovsräntan, vilket innebär att du inte behöver betala någon skatt alls på uppskovsbeloppet om du har sålt din bostad 2021 eller senare. Även om du sålde din bostad med vinst 2018-2020 utan att begära uppskov kan i vissa fall göra det i efterhand. Läs om uppskovsränta på skatteverket.se.

Hyra ut privatbostaden

Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Tänk på att i dessa 40 000 kronor ska ingå eventuella intäkter från solcellspaneler eller frekvensreglering. Eventuellt överskott deklarerar du som inkomst av kapital som beskattas med 30 procent.

Tänk på att det är olika regler för småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Om du hyr ut ett småhus får du även göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för en bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du göra avdrag för den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Har du köpt och sålt värdepapper? Tänk på det här

Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital. Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskottet är på högst 100 000 kronor). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust som du gjort utanför ISK.

Om du har sålt aktier eller fonder utanför ISK med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Om du gjort en förlust under 2023 kan du kvitta förlusten mot annan vinst i inkomstslaget kapital eller dra av för förlusten.

Avdrag för räntor och ränteskillnad

Du kan också göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration – de ska komma förtryckta. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får du göra avdrag med 30 procent (om underskottet är högst 100 000 kronor). På belopp som är större än 100 000 kronor medges avdrag med 21 procent. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån från CSN.

Tänk också på att ränteavdragen kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank och betalar en ränteskillnadsersättning till banken kan du göra avdrag för det som en ränteutgift.

Rot och rut

Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) på 75 000 kronor per år medan rotavdraget (arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år. Eventuella skattereduktioner är förtryckta i din deklaration men först när du godkänner den begär du din slutliga skattereduktion. Kontrollera därför att avdraget stämmer.

Det arbete som utförts och betalats för under 2023 dras mot inkomstskatten samma år. I Skatteverkets tjänst ”Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du använde under 2023.

Skattereduktion grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion med upp till 50 000 kronor per person och år för delar av kostnaden för arbete och material om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Eventuella skattereduktioner är förtryckta i din deklaration men först när du godkänner den begär du din slutliga skattereduktion. Kontrollera därför att avdraget stämmer.

Grön teknik i deklarationen (skatteverket.se)

Har du betalat tillräckligt mycket skatt för att få reduktion?

För att få skattereduktion för till exempel rut- och rotarbeten samt installation av grön teknik måste du ha tillräckligt mycket skatt att göra avdrag från. Därför är det viktigt att du har koll på dina samlade skattereduktioner. Är ni två som betalar inkomstskatt i hushållet, men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt, finns det risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma lån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag.

Turordning för skattereduktion (skatteverket.se)

Kan du göra avdrag för pensionssparande?

Om du saknar avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt att göra avdrag för eget pensionssparande med 35 procent av förvärvsinkomsten men max tio prisbasbelopp (525 000 kronor år 2023) per år. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få göra avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Resa till och från arbetet

Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter. Villkor för avdrag finns på skatteverket.se. Använder du din privata bil för du avdrag med 25 kronor per mil. Har du en förmånsbil får du avdrag med 12 kronor per mil oberoende av drivmedel med undantag för förmånsbilar som drivs helt av elektricitet. För bilar som drivs helt av elektricitet är schablonbeloppet 9,50 kronor per mil.

Flyttat på grund av arbete?

Då kan du får göra avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning.

Avdrag för hemmakontoret?

Många har arbetat hemifrån under 2023 och du kan under vissa förutsättningar göra avdrag för detta. Men det behöver inte innebära att du har rätt att göra avdrag för till exempel skrivbord, arbetsstol eller internetuppkoppling då det räknas som vanliga saker i ett hem. Vad gäller arbetsrum hemma kan du ha rätt till avdrag för det om du uppfyller samtliga krav nedan:

 • Din arbetsgivare erbjuder ingen arbetsplats för dig.
 • Du har ett tydligt behov av ett arbetsrum i din bostad.
 • Rummet används enbart för ditt arbete.
 • Din bostad måste vara större än du behövt om du inte haft ett arbetsrum i den.
 • Arbetsrummet får inte ingå i bostadsutrymmet och ska ha en egen ingång.

Läs mer i Skatteverkets avdragslexikon

Deklarera för ett dödsbo

Om en nära anhörig till dig gått bort under 2023 är det du och övriga som är närmast anhöriga, alternativt ett ombud som ni har utsett, som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarationsblanketten skickas till den adress som dödsboet är skrivet på.

Lycka till!

Har du frågor eller funderingar kring din deklaration?

Kontakta Skatteverket så hjälper de dig. Gå in på skatteverket.se eller ring Skatteupplysningen 0771–567 567 (utlandet: + 46 8 564 851 60)

Viktiga datum inför deklarationen

På skatteverket.se hittar du alla viktiga datum du behöver ha koll på inför deklarationen.

Tips inför deklarationen

 • Skaffa e-legitimation, till exempel Mobilt BankID så kan du se deklarationen och deklarera i Skatteverkets app och e-tjänst.
 • Börja tidigt så att du har god tid på dig att kontrollera att du fått med allt.
 • Titta i Skatteverkets avdragslexikon vad du får göra avdrag för.
 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketten stämmer innan du godkänner den.
 • Anmäl bankkonto till Skatteverket för automatisk utbetalning av eventuell skatteåterbäring. Om du har mindre än 100 kronor i skatteåterbäring står pengarna kvar på ditt skattekonto även om du anmält ett mottagarkonto.
 • Ta hjälp av ombud? Anmäl till Skatteverket att du vill att ett ombud ska deklarera för dig. Läs på skatteverket.se hur du gör.
 • Hinner du inte deklarera senast den 2 maj?
  Om du till exempel saknar en del uppgifter eller är sjuk kan du begära anstånd: Enklast gör du det på Mina sidor i Skatteverkets e-tjänst. Du behöver begära anstånd senast den 2 maj. Om du inte har en e-legitimation kan du istället ringa till Skatteverket på 0771-567 567 och begära anstånd.

Andra läser också om:

 • Rot och rut – så funkar det!

  Vill du anlita professionell hjälp för städning eller trädgårdsarbete? Eller låta proffs renovera ditt badrum? Här är allt du behöver veta när det gäller rot- och rutavdrag!

  Bra att veta om rot och rut
 • Sålt bostad? Tänk på det här!

  Har du sålt din bostad med vinst? Grattis! Men att räkna ut hur mycket du ska betala i skatt är inte alldeles enkelt. Experten rätar ut frågetecknen. 

  Så skattar du vid bostadsförsäljning