Vimmerby Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd

Dataskyddsombudet nås via post:

Vimmerby Sparbank

Dataskyddsombud

Box 103

598 22 Vimmerby

eller via e-post: