Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sevedekonto Privat

Sevedekontot Privat är en bra sparform för dig som vill spara tryggt och långsiktigt.

  • Kontot är avsett för privatpersoner.
  • Du kan öppna ditt Sevedekonto i din internetbank eller besöka vårt kontor.
  • Det är möjligt att sätta in medel eller lägga upp månadssparande via internetbanken.
Äldre man och två barn på en stege plockar äpplen

Så här fungerar Sevedekontot

Du kan öppna Sevedekonto Privat i din internetbank vid instättning om minst 50.000 kr. Vid insättning av mindre belopp behöver du besöka vårt kontor. 

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort och automatiska lånebetalningar till kontot. 

Ränta

Pris

Ränta är för närvarande 2,50 % från första kronan. 12 fria uttag per år, därefter beräknas uttagsränta med 0,5 % på uttaget belopp. 

Villkor och övrig information

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut från Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1.050.000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Insättningsgarantin

Skaffa Sevedekonto Privat

Via Internetbanken

Om du är ansluten till internetbanken ansöker du enkelt när du är inloggad.

Via bankkontor

Välkommen till vårt kontor så hjälper vi dig!